Zespół analityków

Markéta Šichtařová

Markéta Šichtařová Markéta Šichtařová

Zespół analityków wspiera swym doświadczeniem również dyrektor spółki, Markéta Šichtařová, która założyła Next Finance w roku 2004. Przed wstąpieniem do spółki pracowała w bankowości nie tylko jako kierownik zespołu analityków finansowych, ale była również aktywnym członkiem komitetu zarządzania aktywami i pasywami w banku ALCO. Ilość jej artykułów i wypowiedzi w mediach za ostatnich dziesięć lat przekroczyła 10 000.

W latach 2006 i 2007 Markéta Šichtařová była między innymi kierownikiem zespołu doradców ekonomicznych ministra finansów RCz.

Markéta Šichtařová ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Pradze i zdała wszystkie poziomy egzaminów maklerskich, łącznie z handlem pochodnymi instrumentami finansowymi, przeprowadzanych przez Komisję Papierów Wartościowych.

Jiří Cihlář

Jiří Cihlář Jiří Cihlář

Analytik.

Next Finance to nie tylko znane nazwiska, ale przede wszystkim zespół

Zespół analityków Next Finance jest od wielu lat znany ze swoich dokładnych prognoz i analiz. Już w roku 2001 Markéta Šichtařová otrzymała nagrody spółki B.I.G. za najlepszą prognozę oprocentowania.

Zespół analityków spółki Next Finance uzyskał najwyższą ocenę w konkursie prognostyki finansowej czasopisma Ekonom 1/2006 w prognozie kursu korony wobec euro oraz stopy oprocentowania. Przeciętny błąd w prognozie z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem w przypadku kursu korony wobec euro w roku 2005 wynosił tylko 0,07% (ok. 2 halerzy czeskich). W prognozie korony analitycy Next Finance od wielu lat zajmują absolutnie wiodące pozycje.

Dzięki sukcesom w dziedzinie prognozy zespół analityków Next Finance tworzy jedną z niewielu pracowni analitycznych w kraju, których przewidywania kursów, stóp oprocentowania oraz wskaźników makroekonomicznych systematycznie bierze pod uwagę ministerstwo finansów przy opracowywaniu budżetu państwowego, a Czeski Bank Narodowy przy określaniu swoich stóp oprocentowania.

Stale nowe modele – nie zaspać zmian trendów na rynkach

Nasz zespół analityków stale się poszerza. Analitycy stale rozszerzają swoje kwalifikacje, a swoje praktyczne umiejętności uzupełniają zapleczem teoretycznym. Opracowują nowe modele ekonomiczne ze szczególnym akcentem na prognozę kursu korony, kursu euro, kursu dolara, kursu funta, prognozę inflacji, indeksów akcjowych i cen ropy. Jeżeli ktoś potrzebuje znać prognozę kursu korony lub stóp oprocentowania, Next Finance jest dla niego najlepszym partnerem.


Nasze najwaniejsze produkty

Zamów bezpłatnie na 90 dni

Pakiety produktów

Zwięzłe, trafne, zrozumiałe także dla laików analizy i przewidywania codziennie na Państwa biurku. Streszczenie tego, co najważniejsze: kursy walut, makroekonomia, stopy procentowe lub akcje.

więcej informacji

Wykłady szyte na miarę

Wygłosimy dla Państwa pracowników lub partnerów handlowych wykład na tematy gospodarcze: energia, nieruchomości, waluty i inne. Ciekawa forma zrozumiała dla każdego.

więcej informacji

Analiza szyta na miarę

Opracujemy dla Państwa prognozę lub analizę problemu ekonomicznego, który bezpośrednio Państwa interesuje. Czy interesują Państwa egzotyczne waluty, złoto, akcje, budownictwo lub rozwój cen?

więcej informacji