Jak się robi prognozy

Prognozowanie nie jest wróżeniem z kryształowej kuli, ale rezultatem mniej lub bardziej wyrafinowanych metod. Poznajcie kulisy naszej pracy.

Prognoza podstawą inwestowania

Czy inwestor interesuje się transakcjami na giełdzie energii, inwestowaniem w złoto, czy tylko zarządza rachunkiem dewizowym, prawidłowa prognoza rozwoju rynku finansowego może pomóc mu zaoszczędzić lub zarobić niemałe pieniądze. Niektórzy ludzie pod słowem prognoza wyobrażają sobie precyzyjne przewidywanie przyszłości, które zawsze w stu procentach się spełni. Oczywiście tak nie jest i nigdy nie będzie. Prognoza nie oznacza przewidywania przyszłości, ale jest poszukiwaniem czynników, które na przyszły rozwój kursów będą mieć zasadniczy wpływ.

Czynników tych jest bardzo wiele, a ich znaczenie w czasie zmienia się. Niektóre czynniki, jak np. katastrofy naturalne czy wypadki samochodowe, nie dają się w ogóle przewidzieć. Inne, jak np. zmiana ratingu kraju, zwrot we wrażliwości inwestorów czy wybuch kryzysu finansowego na drugim końcu planety, dają się przewidzieć częściowo. Dlatego nie można długofalowo osiągać 100% precyzyjnych prognoz. Korzystając z nowoczesnych metod statystycznych i modeli makroekonomicznych, można jednak uzyskać taką dokładność, która zbliży się do 100%.

Z punktu widzenia inwestowania na rynkach finansowych kluczowe jest, że Next Finance w swoich przewidywaniach podaje oczekiwane minima i maksima kursów i indeksów giełdowych na dany okres (np. dzień lub tydzień). Inwestor może dzięki temu wyznaczyć granice swojej inwestycji, kiedy najkorzystniej sprzedać lub kupić. Ustawienie oczekiwanych przedziałów transakcyjnych pomaga inwestorom także w ograniczeniu ryzyk finansowych. Klienci mogą ponadto korzystać z konsultacji, co umożliwia im jak najlepsze zaplanowanie w czasie transakcji na giełdzie papierów wartościowych, na rynkach surowcowych, na giełdzie energetycznej lub na rynku dewizowym.

Analiza fundamentalna

Next Finance w swoich analizach rynków finansowych opiera się na trzech podstawowych typach analiz: fundamentalnej, technicznej i psychologicznej. Analiza fundamentalna opiera się na statystykach makroekonomicznych. Do najbardziej podstawowych z nich należy zwłaszcza pochód krajowy brutto (PKB), ewentualnie jego dystans do produktu potencjalnego, inflacja konsumencka (CPI) i wyniki handlu zagranicznego. Podstawowe, chociaż drugorzędne znaczenie, mają dla rynków finansowych ceny produkcji w przemyśle (PPI), bezrobocie, rynki detaliczne, wrażliwość konsumentów, deficyt budżetu państwa i produkcja przemysłowa czy budowlana. Prawidłowa prognoza wskaźników makroekonomicznych jest kluczowa dla wykrycia długookresowych trendów na rynkach kapitałowych. Jednak ze względu na to, że dane makroekonomiczne są publikowane tylko kilka razy w miesiącu, a kursy wahają się kilka razy na minutę, analizę fundamentalną należy uzupełnić. Do tego służą analiza techniczna i analiza psychologiczna.

Analiza techniczna

Analiza techniczna opiera się na danych historycznych (przede wszystkim analizuje rozwój kursu), na ich podstawie przewiduje przyszłość. W przeszłości analiza techniczna była uważana za jałowe wyszukiwania zgodnych cech przeszłości i teraźniejszości. Dopasowywano wykresy, które miały przewidzieć przyszły rozwój kursu. Te czasy jednak już dawno minęły. Nowoczesna analiza techniczna wciąż opiera się wprawdzie na danych historycznych, ale przetwarza je na podstawie mniej lub bardziej skomplikowanych programów statystycznych, a następnie graficznie interpretuje wyniki. Nowoczesna analiza techniczna, wykorzystując wydajne komputery, umożliwia nie tylko prognozę kursów, ale także prawidłowe zaplanowanie momentu sprzedaży przy obrocie papierami wartościowymi, surowcami i walutami.

Analiza psychologiczna

Analizę fundamentalną i techniczną uzupełniamy często o analizę psychologiczną, badającą wrażliwość inwestorów. Ma ona sens zwłaszcza w chwilach, gdy rynek finansowy zachowuje się irracjonalnie. Inwestorzy na rynku finansowym czasem ulegają takiemu optymizmowi lub pesymizmowi, że są ślepi i głusi. Dobre wiadomości przeceniają, a złe lekceważą. Kursy mogą w ten sposób piąć się do nowych maksimów, mimo że wzrost ten nie ma uzasadnionych podstaw. Pewnego dnia jednak inwestorzy ockną się, a kursy wrócą do swoich fundamentalnie uzasadnionych wartości. W chwilach, gdy rynkiem finansowym wstrząsa zachowanie masowe, odpowiednie jest skorzystanie z analizy psychologicznej, która stara się zrozumieć ludzkie myślenie i wrażliwość, a dzięki temu prowadzi do odkrycia zawczasu rynkowych maksimów i minimów. Analiza psychologiczna ma najlepsze zastosowanie w przypadku inwestycji w akcje, obrotu surowcami i przy transakcjach na rynku dewizowym.


Nasze najwaniejsze produkty

Zamów bezpłatnie na 90 dni

Pakiety produktów

Zwięzłe, trafne, zrozumiałe także dla laików analizy i przewidywania codziennie na Państwa biurku. Streszczenie tego, co najważniejsze: kursy walut, makroekonomia, stopy procentowe lub akcje.

więcej informacji

Wykłady szyte na miarę

Wygłosimy dla Państwa pracowników lub partnerów handlowych wykład na tematy gospodarcze: energia, nieruchomości, waluty i inne. Ciekawa forma zrozumiała dla każdego.

więcej informacji

Analiza szyta na miarę

Opracujemy dla Państwa prognozę lub analizę problemu ekonomicznego, który bezpośrednio Państwa interesuje. Czy interesują Państwa egzotyczne waluty, złoto, akcje, budownictwo lub rozwój cen?

więcej informacji