O firmie

Spółka Next Finance na podstawie wszystkich dostępnych informacji, wiedzy, doświadczeń i kontaktów osobistych przygotowuje regularne analizy i prognozy ekonomiczne.

Firma analityczna i konsultacyjna

Next Finance s.r.o. jest niezależną firmą analityczną i konsultacyjną działającą od 2004 roku w Republice Czeskiej i Słowackiej, a od 2010 roku także w Polsce. Dzięki temu, że Next Finance nie jest maklerem papierów wartościowych, nie umożliwia prowadzenia transakcji na rynkach finansowych, sama nie zajmuje się inwestowaniem i w żaden sposób nie jest powiązana z inną spółką, jest całkowicie niezależna i oferuje obiektywne analizy. Jej zespół analityków codziennie obserwuje sytuację w gospodarce i na rynkach finansowych. Na podstawie wszystkich dostępnych informacji, wiedzy, doświadczeń i kontaktów osobistych przygotowujemy regularne analizy, prognozy i strategie inwestycyjne, które przekazujemy e-mailem swoim klientom spośród dużych klientów instytucjonalnych i drobnych inwestorów. Czy interesują się Państwo obrotem akcjami online, kursami dewizowymi lub choćby obrotem elektrycznością, każdy znajdzie ten właściwy pakiet produktowy.

W RCz analizy spółki Next Finance s.r.o. regularnie wykorzystuje na przykład 7 z 10 największych firm w kraju (według klasyfikacji Czech Top 100), 13 banków, 6 ministerstw, 7 województw i tak dalej (dane na 1.01.2010).

W naszych prognozach kładziemy największy nacisk przede wszystkim (ale nie tylko) na: transakcje na giełdach środkowoeuropejskich i zachodnioeuropejskich, kurs korony, kurs euro, kurs dolara, kurs złotego, inwestowanie w fundusze akcji i inne lub choćby stopy procentowe. Całkowity zakres tematyczny analiz jest jednak dużo szerszy i liczy już kilkadziesiąt pozycji.

Informacje potrzebne do decyzji inwestycyjnych i zarządzania finansami

Drobni akcjonariusze mogą w swoich produktach obserwować, jak np. rosną im oszczędności. Na podstawie naszej prognozy mogą we właściwej chwili zmienić inwestycję czy instrument inwestycyjny w taki sposób, aby przy wahaniach rynków finansowych ich oszczędności nie straciły swojej wartości. Mogą zdecydować, czy nadszedł czas na obrót na giełdzie, inwestycję w złoto lub inwestowanie w nieruchomości. Nie udzielamy klasycznych, indywidualnych rekomendacji typu „proszę kupować” lub „nie kupować”, ponieważ nie jesteśmy doradcami inwestycyjnymi; my przekazujemy te najlepsze informacje, przewidywania i profesjonalne analizy, aby nasi klienci sami mogli decydować o swoich inwestycjach.

Wielcy inwestorzy (przedsiębiorstwa, instytucje finansowe) korzystają z naszych produktów do oceny swoich inwestycji lub do zarządzania swoim ryzykiem finansowym, np. poprzez korzystnie wybrane zabezpieczenia.

Czy interesuje Państwa, kiedy dojdzie do osłabienia złotego, korony czy forinta, wzmocnienia dolara, a może interesuje Państwa prognoza kursu euro? Nasze prognozy aktualizujemy codziennie. Wszystkie analizy i prognozy są ponadto uzupełniane o osobiste konsultacje. Klient ma dzięki temu możliwość przez telefon lub e-mail skonsultować dokładny termin transakcji. Na pytania w języku angielskim i czeskim analitycy odpowiadają w jak najkrótszym terminie. Na pisemne pytania po polsku odpowiadają także po polsku do dwóch dni roboczych.

Oprócz tego spółka Next Finance przygotowuje też indywidualne analizy i prognozy szyte klientowi na miarę. Można je wykorzystać nie tylko przy inwestowaniu na rynkach finansowych, ale również podczas przygotowywania budżetów i strategicznych planów biznesowych. Także tutaj można sobie wybrać język analizy – czeski, polski lub angielski.

Prognozy finansowe zamiast opisu przeszłości

Celem spółki Next Finance jest dostarczanie swoim klientom dobrej jakości, niezależnych analiz i prognoz rynków finansowych, które umożliwią im nie tylko zminimalizowanie ryzyk i zdecydowanie o zabezpieczeniach, ale odsłonią przed nimi także nowe możliwości inwestycyjne, czy chodzi np. o rynek akcji, fundusz akcji, kurs dewizowy, inwestycje w ropę, czy nawet o inwestycje w złoto. W odróżnieniu od innych zespołów analitycznych zespół analityków Next Finance nie zajmuje się w pierwszej kolejności opisem przeszłości, ale przewidywaniem najbardziej prawdopodobnego scenariusza przyszłości.

Przeszłość inwestorzy znają, a jej znajomość w odróżnieniu od znajomości przyszłości nie generuje zysków. Dokładność naszych prognoz doceniają także banki, które wprawdzie mają swoje własne zespoły analityczne, ale mimo to korzystają z naszych prognoz! W porównaniu z pozostałymi krajowymi firmami zaletą Next Finance jest wyraźne nastawienie na rynek finansowy – zawsze staramy się, aby przekazywane przez nas informacje nie były tylko interesujące, ale przede wszystkim były istotne dla zarządzania finansami przedsiębiorstwa lub dla inwestowania na rynku finansowym.

Zespół analityczny

Na czele zespołu analityków stoji Markéta Šichtařová. Je od wielu lat znani ze swoich dokładnych prognoz i analiz. Już w 2001 roku zostali nagrodzeni przez spółkę B.I.G. za najdokładniejszą prognozę stóp procentowych. Zespół analityków spółki Next Finance został ponadto oceniony w konkursie prognostyków w czasopiśmie Ekonom 1/2006 jako najlepszy w prognozie kursu korony do euro i stóp procentowych. Ich średni błąd przy prognozie na sześć miesięcy do przodu wyniósł w 2005 roku w przypadku kursu korony do euro tylko 0,07% (czyli około 2 halerzy). W prognozie korony zespół analityków Next Finance jest od dawna w absolutnej czołówce.

Dzięki sukcesom w prognozowaniu zespół analityków Next Finance należy do niewielu firm w RCz, których prognozy kursów, stóp procentowych i wskaźników makroekonomicznych regularnie uwzględnia Ministerstwo Finansów przy opracowywaniu budżetu państwa, a Czeski Bank Narodowy przy określaniu swoich stóp procentowych. Markéta Šichtařová trafila do świadomości opinii publicznej dzięki wielu fachowym artykułom o finansach, cytowaniom i wywiadom w mediach krajowych i zagranicznych, których całkowita liczba u obojga łącznie jedynie do roku 2002 przekroczyła 12 tysięcy. Tylko fachowych artykułów z dziedziny ekonomii było przy tym kilkaset.

W latach 2006 i 2007 Markéta Šichtařová była jednocześnie szefową zespołu doradców ekonomicznych ministra finansów RCz.

Wciąż nowe modele

Nasz zespół analityków stale się rozrasta. Analitycy wciąż pracują nad sobą i swoje praktyczne umiejętności uzupełniają o powiększające się zaplecze teoretyczne. Rozwijają wciąż nowe modele ekonometryczne zwłaszcza z naciskiem na kurs korony, kurs euro, kurs dolara, kurs złotego, kurs funta, prognozę inflacji, indeksy akcji i cenę ropy.

Niedopuszczalne jest, aby zaniedbali swój rozwój na polu akademickim. Markéta Šichtařová ma jednocześnie zdane wszystkie dostępne egzaminy maklerskie upoważniające do realizowania transakcji na rynkach finansowych, zarządzania portfoliem i obracaniem derywatami finansowymi. Podobnie swoje tytuły naukowe uzupełniają także pozostali członkowie zespołu analitycznego.


Nasze najwaniejsze produkty

Zamów bezpłatnie na 90 dni

Pakiety produktów

Zwięzłe, trafne, zrozumiałe także dla laików analizy i przewidywania codziennie na Państwa biurku. Streszczenie tego, co najważniejsze: kursy walut, makroekonomia, stopy procentowe lub akcje.

więcej informacji

Wykłady szyte na miarę

Wygłosimy dla Państwa pracowników lub partnerów handlowych wykład na tematy gospodarcze: energia, nieruchomości, waluty i inne. Ciekawa forma zrozumiała dla każdego.

więcej informacji

Analiza szyta na miarę

Opracujemy dla Państwa prognozę lub analizę problemu ekonomicznego, który bezpośrednio Państwa interesuje. Czy interesują Państwa egzotyczne waluty, złoto, akcje, budownictwo lub rozwój cen?

więcej informacji